Facebookem se šíří letitý HOAX. Napálili se již mnozí, a stále další uživatelé text kopírují.

Letitý hoax „Nedávám Facebooku povolení sdílet cokoliv z mých příspěvků“ je zpět. Facebookem se začala šířit klamavá zpráva o tom, že Facebook mění svá pravidla používání. Nachytali se tisíce lidí.

Facebookem se po letech opět šíří zpráva “Nedávám Facebooku povolení sdílet cokoli z mých příspěvků…..” s výzvou k vložení na vlastní profil. Tato klamavá zpráva – hoax se na facebooku v různých obměnách objevuje už po několikáté. Některé servery datují její první výskyt do roku 2012, některé do roku 2015.

Celý text hoaxu:

Nedávám FACEBOOKU povolení sdílet cokoli z mých příspěvků, které jsem dal na jejich stránku, fotky, nebo příspěvky, telefonní čísla nebo e-maily .. Absolutně nic, co lze použít v jakémkoliv konání není možné bez mého písemného povolení nebo verbálního souhlasu.  Nezapomeňte, že zítra začíná nové pravidlo Facebooku, kde mohou používat vaše fotky. Nezapomeňte na termín dnes !!! Dá se vše použít v soudních věcech proti vám. Vše, co jste kdy zveřejnili, se od dnešního dne stane veřejné, i zprávy, které byly vymazány nebo fotky povoleny.
Změna pravidel ochrany osobních údajů na Facebooku mě vede k tomu, že nedávám Facebooku, ani žádným jiným subjektům spojeným s povolením Facebooku používat moje fotky, informace, zprávy či příspěvky, jak v minulosti, přítomnosti, tak i budoucnosti. 
Tímto svým výrokem upozorňuji Facebook, že je přísně zakázáno zveřejňovat, kopírovat, distribuovat nebo podniknout jakékoliv jiné kroky proti mně na základě tohoto profilu nebo jeho obsahu. Obsahem tohoto profilu jsou mé soukromé a důvěrné informace. Porušení ochrany soukromí může být potrestáno zákonem.
POZNÁMKA: Facebook je nyní veřejným subjektem. Všichni členové musí zveřejnit podobné prohlášení. Pokud souhlasíte, můžete zkopírovat a vložit tuto verzi. Pokud alespoň jednou nezveřejníte prohlášení, bude prakticky umožněno používání vašich fotografií, jakož i informace obsažené v aktualizacích statusu profilu. NESDÍLEJTE. Kopírovat a vložit. proto, podržte prst kdekoliv v tomto příspěvku a objeví se “kopie Klikněte na” kopii “. Pak jděte na svou stránku, začněte nový příspěvek a položte prst kamkoliv do prázdného pole a paste.Hotovo

Vložení tohoto příspěvku nemá na pravidla facebooku žádný vliv. Už při registraci na této sociální síti musí každý uživatel souhlasit se smluvními podmínkami. Předmětem souhlasu je i uzavření licenční smlouvy, kterou uživatel uzavírá se společností Facebook Ireland Limited. V nich je v bodě 3 jasně definováno, jakou licenci svého obsahu facebooku udělujete.

Výňatek ze smluvních podmínek – bod 3, odst. 1

Oprávnění k používání vámi vytvořeného a sdíleného obsahu: Některý vám sdílený nebo nahraný obsah, jako jsou fotky nebo videa, může být chráněný zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví (jako jsou autorská práva nebo ochranné známky) u takového obsahu, který vytvoříte a sdílíte na Facebooku a v dalších vámi používaných produktech společností Facebooku, jste vy. Nic v těchto smluvních podmínkách vám práva k vašemu vlastnímu obsahu neodnímá. Obsah můžete sdílet s kýmkoli a kdekoli.

Abychom vám však mohli poskytovat naše služby, potřebujeme od vás jistá oprávnění (tedy licenci) k používání takového obsahu. Potřebujeme je výhradně pro účely poskytování a vylepšování našich produktů a služeb, jak je popsáno výše v oddílu 1.

Když v našich produktech nebo v souvislosti s nimi sdílíte, zveřejňujete nebo nahráváte obsah, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví, udělujete nám nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k hostování, používání, distribuci, úpravě, spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu a vytváření odvozených děl k vašemu obsahu (podle vašeho nastavení soukromí a aplikace). To například znamená, že když budete sdílet fotku na Facebooku, dáváte nám oprávnění ukládat, kopírovat a sdílet ji s jinými osobami (opět podle vašeho nastavení), jako jsou poskytovatelé služeb podporující naši službu nebo jiné vámi používané Facebook produkty. Tato licence pozbývá platnosti okamžikem odstranění vašeho obsahu z našich systémů.

Přestože se mnozí uživatelé facebooku a ostatních sociálních sítí domnívají, že co je nahráno na facebook, je automaticky “zdarma”  k volnému použití, je tato licence udělená pouze a jen facebooku. Kopírováním (stažením) obsahu , ať už se jedná o text, video či fotografii a jeho publikováním jinde se dopouštíte porušením autorských práv. To samozřejmě neplatí pro sdílení na facebooku či “vložení” příspěvku jako takového i třeba na webovou stránku.

  Příklad legálního vložení na web

Shrnutí: Autorská práva díla vloženého na sociální sítě zůstávají VŽDY tomu, kdo fotografii, text, obrázek atd. vytvořil. A uživatelé sociálních sítí nemohou vaše díla používat bez vašeho souhlasu a vědomí. A pokud narazíte u svých přátel a známých na výše uvedený hoax, neposmívejte se. Nikdo neví všechno. Upozorněte je na to a doporučte, ať tento hoax smažou.

(Visited 407 times, 1 visits today)

Fotograf, autor, administrátor a vlastník domény realitadne.cz Spolupracovník Raptor-TV.cz a Hej, Občané z.s. Profil na Facebooku www.michalhurby.eu Fotogalerie na Flickr | email:webmaster@michalhruby.eu