Globální pakty zajistí neziskovkám plnou imunitu

Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, který má být přijat členskými státy OSN v Maroku 10. a 11. prosince 2018, společně s Globálním paktem o uprchlících nejenže staví migrační politiku na lidských právech, ale předávají v této oblasti politickou moc neziskovým organizacím a zaručují jim imunitu při vykonávání jejich aktivit na moři i na souši.

Členské státy OSN se připojením k Newyorské deklaraci o migrantech a uprchlících zavázaly nejen ke zpracování a přijetí Globálních paktů, ale i k posílení postavení neziskových organizací. Ty jsou v Globálních paktech často skryty pod pojmem “občanská společnost”. Neziskové organizace byly vyzvány, aby se zapojily do příprav Globálních paktů, tedy aby dostaly možnost ovlivnit politické mezinárodní smlouvy týkající se azylové a migrační politiky, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. (str. 12, odstavec 61). Globální pakty jsou tak neziskovkám “šité přímo na míru”.

Neziskové organizace byly v OSN vyzvány k přímému ovlivňování podoby Globálních paktů

Neziskové organizace by po schválení Globálního paktu o uprchlících poté měly volné ruce nejen k přípravě a plánování, ale i k realizaci programů pro uprchlíky a pravomoc v přerozdělování financí (str. 5, odstavec 28).

Neziskové organizace získají po schválení Globálních paktů rúznorodé pravomoce

Globální pakty legalizují ilegální migraci pomocí “lidských práv” tím, že státy na jejich základě migraci uznají jako lidské právo, k jehož dodržování se zavazují. Signatářské státy dále v Globálních paktech uznávají právo migrantů na opuštění země svého původu a časově a jinak neomezený pobyt na území vlastního státu, čímž v podstatě otevírají hranice všem, kdo bude chtít do Evropy přijít bez možnosti ho vyhostit. Protože právě vyhoštěním by bylo toto lidské právo porušeno a státy se v paktech zavazují k jeho dodržování.

18. dubna 2018 europoslanci uznali odhlasováním Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících postavení a provádění Globálních paktů právě na základě lidských práv (str. 5, odstavec A.), včetně migrace jako lidského práva.

Neziskové organizace budou migrantům a uprchlíkům v plnění migrace jako “lidského práva” aktivně pomáhat, a to zcela beztrestně i  v případech, kdy poruší jiná národní nebo mezinárodní práva, protože jim Globální pakty zajišťují imunitu. Tím se zlegalizuje a začne provádět nyní ilegální převaděčství, které přejde z kriminálních převaděčů na neziskové organizace. Tento krok migraci nesníží, ale naopak ji ještě více podpoří, protože migranti budou vědět, že je neziskové organizace zdarma převezou do Evropy, odkud nebudou být moci jednoduše vyhoštěni a kde o ně bude postaráno. Europoslanci nekriminalizaci činnosti neziskovek (faktické imunitě pro neziskovky) a zvýšení jejich počtu též odsouhlasili 18. dubna 2018 v Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících.

Neziskové organizace v Globálním paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci skutečně obdržely absolutní imunitu v otázce převaděčství, a to jak na hranicích na moři, tak na pevnině. Po přijetí Globálních paktů pod pojmem “humanitární pomoc” budou moci neziskové organizace převádět bez jakýchkoliv omezení a bez jakéhokoliv odporu migranty, které “zachrání”, a to nejen před utopením, ale i před bezdomovectvím, a nebo třeba chudobou podle Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (str. 15 a 16, odstavec 24a). Převezmou tak zlegalizovanou činnost kriminálních převaděčů.

Globální pakt o migraci zaručuje neziskovým organizacím imunitu před národním i mezinárodním právem

Tématem příštího článku budou rozbory povinností hostitelských států vůči migrantům a uprchlíkům a otázka státní příslušnosti – občanství.

(Visited 95 times, 1 visits today)

Redaktor webu realitadne.cz, občanský aktivista žijící v Berlíně autor a překladatel ze zahraničních, zejména Německých médií zakladatel facebookové skupiny  STOP ilegální migraci Místopředseda spolku Tradiční rodina z.s. Email: zdenek.chytra@realitadne.eu  Profil na facebooku