Kroniky Itálie: Neziskovky a Salvini v politickém soudním procesu

Mateo Salvini. Foto: Michal Hrubý

Neziskovky a Salvini v politickém soudním procesu aneb: na každou ” pašeráckou neziskovku” se někde vaří voda!

Případ Gregoretti a Open Arms

  1. července 2019 se loď Gregoretti nacházela na východním pobřeží Sicílie se 140 migranty na palubě, kteří byli naloženi před několika dny u pobřeží Libye. Lodi nebylo uděleno povolení k vylodění. Rozhodnutí přišlo od tehdejšího ministra vnitra Mattea Salviniho, jehož záměrem bylo přidělit bezpečný přístav až po obdržení ujištění od EU o přerozdělní migrantů. (Jednalo se o země, které na Itálii vyvíjeli tlak a sami neplnili kvóty, které si dobrovolně nastavili – jednalo se zejména o Francii…).  Když dorazila požadovaná ujištění, dne 31. července byla lodi dána možnost vylodění migrantů v přístavu Augusta. Krátce poté,  prokuratura v Syrakusách zahájila vyšetřování Mattea Salviniho pro zneužití funkce a za únos. Odtud začal proces, který vedl k soudnímu řízení proti vůdci Ligy, které stále probíhá. Stejný scénář je i v případě Open Arms. V období od 1. do 10. srpna 2019 loď  této neziskovky, plující pod španělskou vlajkou, naložila ve třech různých operacích u pobřeží Libye 161 migrantů a vydala se k Lampeduse. Malta zakázala vstup do svého přístavu. Matteo Salvini rovněž zakázal vstup do Itálie a prohlásil, že v případě porušení jeho ustanovení je připraven loď zabavit . V tom okamžiku zasáhlo státní zastupitelství  z města Agrigento, provedlo inspekci na palubě lodi a nařídilo její zabavení. Jakmile byli migranti vyloděni, tak i v tomto případě bylo zahájeno vyšetřování rovněž proti Matteovi Salvinimu za zneužití funkce a únos. I toto soudní řízení stále probíhá.

Blokování vylodění z lodí s migranty na palubě a zákaz vjezdu lodím nevládních organizací vyvolaly skutečnou kritickou kampaň proti bývalému ministrovi vnitra. Jednání státních zástupců ve věcech Gregoretti a Open Arms představovalo v tomto smyslu pouze špičku ledovce. Salvini byl obviněn nejen nevládními organizacemi, ale také středolevicí a některými médii z provádění politiky, která je někdy v rozporu s humanitárními zásadami. Je to především proto, že vůdce Ligy jako ministr vnitra opakovaně přiměl lodě neziskovek čekat na moři. Podle jeho kritiků toto chování mohlo způsobit nebezpečí pro migranty.

Matteo Salvini se vždy bránil zdůrazňováním, že  během těchto údajných únosů nikdo nebyl nikdy zraněn, a že Liga udělala to, co žádali Italové. Před a po zkušenostech na ministerstvu vnitra si však Salvini získal reputaci předního odpůrce neziskovek tohoto typu. Byl tak zahájen tvrdý boj proti ilegalitě a proti obchodu s lidmi, který Salvini ve funkci ministra vnitra  prováděl i na politické frontě, zejména po schválení bezpečnostních dekretů během Conteho první vlády. Na základě těchto nařízení byly spuštěny zákazy vstupu neziskovkových lodí  do italských vod, a které byly z těchto důvodů soudními orgány několikrát zabaveny.

Zmíním ještě pro úplnost první případ, který se stal 16. srpna 2018, kdy loď italské pobřežní stráže Ubaldo Diciotti CP941 zachránila 190 migrantů. Tato loď zůstala po dobu pěti dnů nehybná u pobřeží Lampedusy: pouze 13 migrantů bylo kvůli jejich zdravotnímu stavu vyloděno.


Také si přečtěte:


  1. srpna, na pokyn ministra dopravy Danila Toninelliho (Hnutí 5 hvězd) loď Diciotti zamířila do přístavu Catania, ale ministerstvo vnitra nedalo povolení k vylodění a tak zbývajících 177 migrantů muselo zůstat na palubě lodi. Dne 22. srpna byly vyloděny nezletilé osoby bez doprovodu. Vylodění 148 lidí, kteří se stále nacházeli na palubě lodi Diciotti, bylo povoleno pouze v noci mezi 25. a 26. srpnem a ujala se jich Italská biskupská konference, Albánie a Irsko.

Za zmínku stojí, že pak do Albánie jít odmítli a po odpočinku v církevní rezidenci mladíci uprchli, a to bez toho, aby se je někdo z té církve snažil zadržet. Prý je to proti jejich přesvědčení. V Římě pak neziskovka Baobab naložila nelegální migranty na útěku a dopravila je až na francouzskou hranici ve městě Ventimiglia …

Dne 25. srpna dostává ministr vnitra Matteo Salvini oznámení, že případ se vyšetřuje a následně,  7. září, začal palermský prokurátor tehdejšího ministra vnitra  – Mattea Salviniho vyšetřovat pro únos a zneužití funkce. Soud ministrů v Catanii dne 24. ledna 2019 požádal Senát o povolení pokračovat proti Salvinimu. 19. února hlasovala většina v Radě pro imunitu proti povolení pokračovat.  20. března Senát žádost o povolení o pokračování proti Salvinimu zamítl. V tomto případě se tedy soudní proces nekonal.

Tři podobné případy, k nimž však došlo v různých politických kontextech, které způsobily, že se různé politické síly orientovaly odlišně.

Když ovšem Salviniho nástupkyně a nynější ministryně vnitra Luciana  Lamorgese zablokovala neziskovkovou loď Ocean Viking, nikdo případ nevyšetřoval.

Salvini byl zažalován za blokování Open Arms na 6 dní v srpnu 2019. Kdežto v říjnu 2019, s ministryní vnitra Lamorgese, loď Ocean Viking čekala u Sicílie celých 12 dní (náhodou zrovna probíhaly předčasné krajské volby)…

Salvinimu naložili soudní a politické procesy, které stále  probíhají, ale ministryni Lamorgese ne, jak se říká – dvojí metr.


Svobodné rádio – každou středu:

18: 00 Studio Berlín – ŽIVĚ – Zpravodajství nejen z Německa

21: 00 Studio Itálie – Zpravodajské okénko z Itálie a z italského tisku o zahraničí


Tím se dostáváme k vyšetřování pašeráckých neziskovek

Na světlo boží se dostali fotografie, které usvědčují neziskovky tohoto typu,  že chránily obchodníky s lidmi.

Objevily se nové podrobnosti týkající se vyšetřování státního zástupitelství v Trapani proti některým nevládním organizacím obviněným v letech 2016 až 2017 z upřednostňování nelegálního vstupu migrantů a  z přímých vztahů s pašeráky lidí.

Vyšetřování, které začalo před více než třemi lety, skončilo oznámením o vyšetřovíní  24 podezřelým a možnou bezprostřední žádostí o obžalobu hlavních protagonistů. Pod lupou vyšetřovatelů jsou také tři nevládní organizace: německá Jugend Rettet a organizace Save The Children a Lékaři bez hranic.

Jedná se o snímky pořízené tajným agentem na palubě některých lodí nevládních organizací v období mezi lety 2016 a 2017.

Na těchto fotkách je pašerák, který bije migranty před aktivisty Save The Children a poté nastoupí na palubu lodě Vos Hestia, kterou ta neziskovka používá. Na jiném snímku o několik dní později si této osoby všimli v přístavu Reggio Calabria. Nikdo tedy nenahlásil  skutečnost, že byl obchodníkem s lidmi, nikdo ho neoznačil za osobu schopnou bít jiné migranty.

Soudci proto vyšetřují, proč to nevládní organizace poté, co vzala pašeráka na palubu, následně neoznámila a proč ho nepředala policii.

Pak je tu další epizoda týkající se lodě Vos Hestia, kterou by vyšetřovatelé rádi objasnili. 26. června 2017 se k lodi přiblížili tři muži na palubě silného nafukovacího člunu. Tajný agent při té příležitosti také pořídil fotografie: jakmile byly snímky předány jeho kolegům, ti poznali jednoho z mužů, kteří mluvili se členy Vos Hestia. Jednalo se o Suleimu Dabbashiho, člena stejnojmenné rodiny, která roky v libyjském městě Sabratha řídí obchod s lidmi.

No a ještě poslední příklad dobročinnosti:

  1. srpna 2018, podle vyšetřování státního zástupitelství ve městě Ragusa, si italská neziskovka Mediterranea s lodí Mare Jonio vzala peníze od Dánů z Maersk Etienne, za to, že si od nich převzala 27 migrantů, které z vln zachránila Skandinávská loď. Prokurátor hovoří o „obchodní dohodě“ a „obrovské částce“, kterou vyinkasovali údajní dobrodinci Boloňské nevládní organizace napojené na Sea Watch (kterou nechvalně proslavila kapitánka Carola Rackete) a na španělskou Open Arms, kterou vlastní Oscar Camps. Luca Casarini, bývalý vedoucí mise lodi Mare Jonio, je vyšetřován spolu s několika kolegy, kvůli napomáhání nelegálnímu přistěhovalectví. Za tuto humánní solidaritu prý dostali od Dánů vyplaceno 125 000 eur.

Monika Pilloni: Svobodné rádio  ze studia Itálie v pořadu ITALSKÉ KRONIKY.

Odkazy:

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/storia-nave-ocean-viking-1755121.html

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/storia-ong-sos-mediterran-e-1730961.html

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ecco-new-entry-ong-nel-mediterraneo-80-migranti-bordo-aita-1824076.html

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/storia-sea-watch-long-tedesca-nel-mediterraneo-1730940.html

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/open-arms-soccorre-52-migranti-adesso-dateci-porto-sicuro-1734859.html

https://www.ilgiornale.it/news/politica/storia-nave-alan-kurdi-1779783.html

https://www.secoloditalia.it/2021/03/le-foto-incastrano-le-ong-i-volontari-conoscevano-le-violenze-degli-scafisti-e-le-coprivano/?fbclid=IwAR00_o3HO-prLBnZNNLZcxejM32OfwVcKBYyGrgDtVAjNSCRp5y7zcXdDTg

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/scafisti-presi-bordo-e-non-denunciati-foto-che-incastrano-1929552.html?fbclid=IwAR3Owp_VAqAXbh9GE0dh694Mpdt-JzWVFeujR-Z-2oIfGTMIijBqX2xGQxI

https://www.adnkronos.com/migranti-casarini-indagato-per-favoreggiamento-dellimmigrazione-clandestina_4ImPb80IHObp5HUGEPdyTS?refresh_ce&fbclid=IwAR2ri56A-MrYV5dZXb_U6wi44MknRE4C_PhM1coy8Kq6ZDufva4fAnoyCxw

https://www.ilgiornale.it/news/politica/numeri-smascherano-ipocrisia-sinistra-ong-1931281.html

https://www.ilgiornale.it/news/politica/open-arms-lega-contrattacco-ocean-viking-stata-pi-tempo-mare-1880731.html

https://www.open.online/temi/caso-diciotti/

(Visited 274 times, 1 visits today)

Zajímá se o aktuální politické dění v Evropě. Žije v Itálii. Monika Pilloni Blog Její články z blogu jsou přejímány s jejím souhlasem.