LÉKAŘKA V NĚMECKU OBVINĚNA Z VYSTAVENÍ 18. FALEŠNÝCH POTVRZENÍ

ilustrační foto: Fotka od mohamed Hassan z Pixabay

Protože prý v několika spolkových zemích vydala falešná potvrzení pro skeptiky vakcín a odpůrce roušek, bude lékařka z Duderstadtu brzy souzena. Údajně věděla, že nikdo z dotčených lidí nemá zdravotní omezení, díky kterým by měli nárok na vyjímku z očkování.

Státní zástupce v Göttingenu obvinil lékařku, která údajně vydávala falešná potvrzení pro odpůrce vakcín a skeptiky. V některých případech prý obžalovaná vydala osvědčení bez předchozího vyšetření, jak v pondělí oznámil státní zástupce. Příjemci lékařských potvrzení vydaných mezi dubnem 2020 a březnem 2021 pocházeli z Dolního Saska, Severního Porýní-Vestfálska, Hamburku, Durynska a Braniborska. Termín soudního procesu zatím nebyl stanoven.

Na jedné straně je žena obviněna z toho, že vydala dvě potvrzení o neschopnosti očkovat děti k předložení úřadům, školkám a zaměstnavatelům, uvedl vrchní žalobce Andreas Buick. Dva certifikáty uvádějí, že jednoleté a pětileté děti mají být přísně osvobozeny od všech očkování doporučených nebo požadovaných Stálou očkovací komisí, protože příslušné dítě nemůže a nemělo by být očkováno bez přímého ohrožení života nebo zdraví.

Lékařka z Duderstadtu je podle státního zástupce nadále obviněna z toho, že vydala 16 stejných potvrzení, která z lékařského hlediska osvobozovala příslušné osoby od používání roušek. Žena věděla, že nikdo z lidí nemá žádná zdravotní omezení, která by mohla ospravedlnit odpovídající výjimku.


(Visited 101 times, 1 visits today)

Redaktor webu realitadne.cz, občanský aktivista žijící v Berlíně autor a překladatel ze zahraničních, zejména Německých médií zakladatel facebookové skupiny  STOP ilegální migraci Místopředseda spolku Tradiční rodina z.s. Email: zdenek.chytra@realitadne.eu  Profil na facebooku