NĚMECKO ČELÍ SKANDÁLU: LOCKDOWN BYL ZAVEDEN KVŮLI FALEŠNÝM POČTŮM LŮŽEK JEDNOTEK INTENZIVNÍ PÉČE

Ilustračné foto: Foto di Parentingupstream da Pixabay

V Německu byl použit jako základ pro omezení, lockdowny a takzvanou spolkovou záchrannou brzdu počet obsazených lůžek na jednotkách intenzivní péče. Tehdy se tvrdilo, že jednotky intenzivní péče se masivně zaplní. Musela proto být přijata radikální opatření. Ukázalo se, že čísla obsazenosti byla naprosto špatná. Manažeři klinik záměrně hlásili podstatně méně volných lůžek na jednotkách intenzivní péče, než byla skutečnost, aby získali více peněz od státu.

Jedná se o podvod, který nemá v Německu za poslední dobu obdoby. Obzvláště výbušná je potom skutečnost, že vláda německé kancléřky Angely Merkelové a německé ministerstvo zdravotnictví věděli od ministra zdravotnictví Jensa Spahna již od ledna, že počty hlášených lůžek intenzivní péče nejsou správné.

Na základě těchto falešných čísel byla zavedena nejdrastičtější omezení občanských svobod v Německu po válce, jenž byla implementována ve formě celospolkového lockdownu. A to i přesto, že věděli o chybných počtech obsazenosti lůžek na jednotkách intenzivní péče jsou naprosto chybné.

O tomto skandále informovala velká německá mainstreamová média.
V »Stern« se hovoří o podvodu a zbavení svobody, protože občané byli uzavřeni na základě falešných předpokladů a bylo jim zabráněno vést svobodný život.

Německý deník Stern pod titulkem “Podvod s lůžky intenzivní péče je uloupení svobody” přímo uvádí:

Počet obsazených lůžek intenzivní péče byl základem spolkové nouzové brzdy a lockdownu. Říkalo se, že jednotky intenzivní péče se rychle zaplňovaly, takže nyní je třeba přijmout radikální opatření. Nyní se ukázalo, že čísla byla chybná. Jedná se o zbavení svobody, říká redaktor Sternu Frank Schmiechen.

Ministerstvo zdravotnictví v Berlíně od ledna ví, že počty hlášených lůžek intenzivní péče jsou chybné. RKI již v lednu letošního roku spustila poplach a informovala o něm, vysvětluje ve své zprávě Spolkový kontrolní úřad. A RKI rovněž uvedla: Intenzivní obsazenost „již není vhodná pro hodnocení situace“.

Na základě těchto falešných čísel byla nicméně rozhodnuta a prosazována nejdramatičtější omezení občanských svobod v Německu od dob po druhé světové válce. I když bylo jasné, že čísla nejsou spolehlivá. U občanů došlo doslovně k odnětí svobody státem.

Takzvaná spolková nouzová brzda měla chránit jednotky intenzivní péče před přetížením. Například pomocí zákazů vycházení. Školy zůstaly zavřené. Nouzové operace a zpěv byly v jeslích stále zakázány. Obchody a restaurace zůstaly zavřené a pokračovaly v jejich úpadku.

Denní poplašné zprávy pocházely z takzvaného Divi Register. Uváděly, že stojíme před katastrofou s přeplněností lůžek na jednotkách intenzivní péče. Ale kromě této emocionality měla politika zjevně jen nesprávná čísla jako základ pro historická rozhodnutí.

Němci prokázali, že za zvláštních podmínek jsou připraveni dramaticky snížit jejich životní normy a dodržovat tvrdá opatření. Pokud budou opatření, jako je zákaz vycházení a zavření obchodů přijata na základě nesprávného počtu obsazenosti lůžek a odpovědná ministerstva to vědí, pak jde o státní zbavení svobody občanů.

Spahn, Wieler a Merkelová to musí vysvětlit. Ministr zdravotnictví Jens Spahn nám musí vysvětlit, proč nereagoval na jasné indikace RKI – Robert Koch institut – a nadále operoval s nesprávnými čísly. Šéf RKI Lothar Wieler nám musí vysvětlit, proč ve svých četných televizních vystoupeních neřekl ani slovo o svých zjištěních o obtížné datové situaci v medicíně intenzivní péče. Angela Merkelová musí vysvětlit, proč i nadále upozorňovala na úzká místa ve zdravotním systému navzdory nepřesné situaci v datech a nakonec zavedla dramatická opatření, která s největší pravděpodobností vůbec nebyla nutná.

Mnoho médií převzalo politická nouzová vyprávění a čísla, která byla nekontrolovaná měsíce. Kritici a pochybovači byli odstaveni na stranu. Ale nyní je to už jasné: některé nemocnice hlásily méně lůžek intenzivní péče, než bylo ve skutečnosti k dispozici. Je možné, že byla zmapována úzká místa kapacity „která v tomto rozsahu neexistovala“. To říká zpráva spolkového Účetního dvora. Pokud je to pravda, pak jde o podvod proti německým občanům. Odpovědní politici musí převzít odpovědnost – a odstoupit. Rychle.

Výrazné zprávy se objevily i dalšího velkého německého deníku „Bild-Zeitung“. Ten si skutečně nebral servítky a zveřejnil komentář s názvem: „Náš strach nesmí být zneužíván“, ve kterém odkazuje i na svůj článek k celé kauze. Komentář zní následovně:

Náš strach nesmí být zneužíván

Úzkost.

Každý Němec to cítil, když uslyšel, že naše nemocnice se brzy zhroutí. Myšlenka na lidi lapající po dechu v přeplněných nemocničních chodbách je děsivá.

Tento strach byl hlavním argumentem ve prospěch zavedení lockdownu.

A německá spolková vláda to používala znovu a znovu.

„Lékaři intenzivní péče posílají jedno volání o pomoc za druhým“ – takto kancléřka Angela Merkelová vyzvala 16. dubna ke „spolkové záchranné brzdě“.
Skutečnost, že manažeři klinik záměrně hlásili příliš málo volných lůžek, aby mohli vybírat peníze od státu, je neúnosná.

Skutečnost, že spolková vláda o tom ví už měsíce, aniž by informovala občany, a ještě přichází s varováním před kolapsem je naprostý skandál.

Musí být zcela objasněna obvinění z manipulace. Spolková vláda musí okamžitě na všechny dotazy odpovědět. Dluží to široké veřejnosti, v neposlední řadě hrdinským lékařům a zdravotním sestrám.

Náš strach nesmí být zneužíván.

A „Bild-Zeitung“ pokračuje dále obsáhlejším článkem s názvem: Zfalšované hororvé počty: Velký podvod s postelemi jednotek intenzivní péče – Co věděli Merkelová se Spahnem?

BILD zdokumentoval, jak vláda šířila paniku se zhroucením jednotek intenzivní péče, aby vynutila si vynutila lockdown! I když bylo jasné, že mnoho klinik hlásilo nesprávné počty.

 1. října 2020: Spolková vláda a zemské vlády rozhodují o „lehkém lockdownu“. Kancléřka Angela Merkelová (66, CDU) tehdy prohlásila: Zdravotnický systém by mohl dosáhnout svých limitů „během několika týdnů“. „Asociace lékařů intenzivní péče“ (DIVI) právě poukázala na zhoršující se situaci. “
 2. listopadu: Ministr zdravotnictví Jens Spahn (41, CDU) varuje v Bundestagu: „Pokud jsou jednotky intenzivní péče plné pacientů s Kovidem-19, pokud jsou přeplněné, pak je příliš pozdě.“

 3. listopadu: Vstupuje v platnost nový zákon o financování nemocnic. Následuje pravidlo: Peníze potetečou pouze tehdy, pokud je vplných maximálně 25% lůžek intenzivní péče.

 4. prosince: BILD informuje o vyvolávání strachu s nedostatkem lůžek. Podezření ve „vysoce postavených vládních kruzích“: „Kliniky, které se dostaly do potíží, se chtějí nakazit virem.“

Šéf zdravotnického výboru Erwin Rüddel (65 let, CDU) varuje BILD, že některé kliniky se chtějí „vymanit ze současné situace jako vítězové pandemie“. Výsledek: velká nelibost v DIVI! Ale přesto hrůzostrašná varování pokračují.

 1. prosince: Vládní poradci Národní akademie věd „Leopoldina“ požadují uzavření škol a obchodů a přísná omezení kontaktů. Nemocnice jsou podle nich „již na hranici únosnosti“.
 • ledna 2021: Institut Roberta Kocha (RKI) kontaktuje ministerstvo zdravotnictví. BRH to odhalí později. RKI má podezření, „že některé nemocnice uváděly méně míst na jednotkách intenzivní péče, než bylo ve skutečnosti k dispozici“. Důvod: finanční pobídky – to se dokázalo z „četných e-mailů a telefonních hovorů“. Intenzivní obsazenost „již není vhodná pro hodnocení situace“. Ale vyvolávání strachu a paniky přesto pokračuje dále!

 • března: Prezident DIVI Gernot Marx (55) požaduje rychlý lockdown: „Řítíme se do záhuby.“

 • dubna: Merkelová obhajuje svůj „Spolkový záchranný systém“: „Lékaři intenzivní péče posílají jedno volání o pomoc za druhým!“

 • Při zpětném pohledu vyvstává otázka: Jak skutečně byla situace dramatická? Co věděla kancléřka o výbušných informacích o neoprávněné manipulaci, které RKI oznámila svému ministrovi zdravotnictví Jensovi Spahnovi?

  1. dubna: BILD opět informuje o lékařích intenzivní péče. „Alarmismus lékařů na jednotce intenzivní péče je nezodpovědný,“ řekl Dr. Thomas Voshaar (62, Lungenklinik Bethanien in Moers).
 • dubna: Spolkový lockdown vstoupí v platnost! O něco později statistici dokazují: V tomto okamžiku se koronavirová vlna už dávno rozbila.

 • června: Veřejnoprávní německá televize NDR / WDR zveřejňuje zprávu o výsledcích auditu, krátce nato se zprávou přichází BILD.

 • Jaký postoj zaujímá spolková vláda na varování před podvody od RKI z 11. ledna?

  V reakci na žádost BILD spolkové ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že institut Roberta Kocha „výslovně“ v dopise citovaném Účetním dvorem – Bundesrechnungshof – uvedl, že „tyto obavy nelze doložit údaji ani analýzami“.

  Navzdory „konkrétním“ informacím v dopise “Hammer-Brief” od RKI „neexistují v žádném okamžiku spolehlivá zjištění, že by informace zasílané RKI o využití kapacit intenzivní péče byly uměle navýšeny“, uvádí BMG.

  Nicméně, BMG „podnikla okamžité kroky na pozadí obav RKI s cílem čelit této podezřelé situaci na několika úrovních“. Například RKI byla požádána, aby neprováděla žádné další zpětné úpravy zamezených intenzivních kapacit. Ministři zdravotnictví byli „upozorněni na možné nesrovnalosti ve zprávách“.

  Podle dosavadních informací kancléřství neví nic o manipulaci s hlášenými lůžky intenzivní péče. Mluvčí vlády pro BILD řekl, že kancléřka neměla „žádné poznatky“ o manipulaci s počty lůžek intenzivní péče.

  Zástupce Spolkového sněmu Wolfgang Kubicki (69, FDP) požaduje vysvětlení: „Angela Merkelová nyní jako první musí odpovědět na to, co věděla o falešných informacích o lůžkách intenzivní péče.“ Pokud o tom Merkelová „věděla, tak úmyslně a značně poškodila politickou kulturu i v dohledné budoucnosti v této zemi “.

  Kubicki pokračuje: „Pouhé podezření, že spolková vláda mohla krýt a skrývat podvody po celé měsíce, a tak nadále umožňovat, by zastínila všechny předchozí politické skandály v této republice, včetně aféry s dary pro CDU.“

  Dokonce i „spolková nouzová brzda“ podle Kubickiho „byla navzdory logice spojena s osudem jednotek intenzivní péče Angelou Merkelovou a debata byla tak emotivizována. Kritika byla měsíce pomocí špatných čísel umlčována. “

  Erwin Rüddel rovněž požaduje rychlé vysvětlení. „Zpráva Spolkového kontrolního úřadu o volných kapacitách na jednotkách intenzivní péče vyvolává pro nemocnice znepokojivé otázky,“ uvedl Rüddel pro BILD. “Spolkový sněm a veřejnost mají právo obdržet všechny základní informace.” Spolková vláda musí vše co nejrychleji vyjasnit.““

  Manažeři klinik záměrně hlásili podstatně méně volných lůžek na jednotkách intenzivní péče než byla skutečnost, aby získali více peněz od státu. Vláda se špatnými údaji vytvořila u veřejnosti strach, který přivedl občany do lockdownu. Strach občanů byl v tomto případě naprosto zneužit.


  (Visited 4 132 times, 1 visits today)
  Please follow and like us:

  Redaktor webu realitadne.cz, občanský aktivista žijící v Berlíně autor a překladatel ze zahraničních, zejména Německých médií zakladatel facebookové skupiny  STOP ilegální migraci Místopředseda spolku Tradiční rodina z.s. Email: zdenek.chytra@realitadne.eu  Profil na facebooku

  How to whitelist website on AdBlocker?

  RSS
  Follow by Email