NĚMECKO’: JAKÁ PRAVIDLA ODE DNEŠKA PLATÍ V NĚMECKU NA PRACOVIŠTI A HOME-OFFICE

Fotka od Lukas Bieri z Pixabay

S novým zákonem o ochraně před infekcemi bude od středy opět povinná práce na home office. Pravidlo 3G platí na pracovišti, kde jsou pro to dobré důvody.

Co by nyní měli vědět zaměstnanci a zaměstnavatelé.

Spolková rada v pátek jednomyslně schválila pozměněný spolkový a státní zákon o ochraně před infekcemi. Zákon mimo jiné počítá od středy s návratem zaměstnanců do home office. Ti, kteří z oprávněných důvodů nemohou pracovat z domova, musí v práci dodržovat pravidla 3G. Odpovídáme na nejdůležitější otázky:

Kdo musí pracovat z domova?

Na první pohled platí totéž, co u posledního povinného nařízení o home office z 23. dubna 2021, jehož platnost vypršela 30. června 2021: Podle nového zákona o ochraně před infekcemi jsou zaměstnavatelé povinni dát zaměstnancům „provádějící kancelářské práce nebo srovnatelné činnosti „možnost pracovat z domova, pokud neexistují „závažné provozní důvody“.

Takové důvody by mohly existovat, pokud by jinak byly provozní procesy výrazně omezeny nebo by nemohly být vůbec udržovány – například přepážkové služby pro nezbytné kontakty se zákazníky a zaměstnanci nebo úkoly oprav a údržby.

Zaměstnanci jsou naopak povinni pracovat z domova, pokud z jejich strany nejsou důvody. Podle § 28b nového zákona o ochraně před infekcemi se to týká pracovišť, kde „nelze vyloučit fyzický kontakt mezi zaměstnavateli a zaměstnanci nebo s třetími osobami“.

Home office: Jaké jsou výjimky?

Povinnost pracovat z domova existuje pouze tehdy, pokud neexistují žádné pádné důvody, které by tomu bránily. Z pohledu zaměstnavatele sem patří např. „provozní důvody“, které vedou k „výrazným omezením v provozních procesech“. Co přesně pod to spadá, je však často nutné objasnit případ od případu.

Zaměstnanci naopak nejsou povinni pracovat z domova, pokud to doprovázejí nepřiměřené okolnosti – například z důvodu omezeného prostoru, hluku nebo jednoduše proto, že nejsou splněny technické požadavky.3G na pracovišti: jak to funguje?

Oproti prvnímu home office nařízení nově platí i 3G pravidlo v práci. Podle paragrafu 28b zákona o ochraně před infekcemi můžete ve firmě – z jednoho z výše uvedených důvodů – nadále pracovat, ale poté musíte být buď očkováni, nebo uzdraveni nebo mít negativní koronatest.

To musí očkovaní a rekonvalescenti prokázat – například žlutým očkovacím průkazem, očkovacím průkazem přes aplikaci nebo dokladem o uzdravení. Neočkovaní lidé, kteří nemohou pracovat z domova, musí svému zaměstnavateli poskytnout denní test (nebo maximálně 48 hodin starý test PCR). Je také možný autotest na místě pod dohledem zaměstnavatele.

Zaměstnavateli hrozí pokuta, pokud nebudou ve firmě dodržována pravidla 3G. Za účelem kontroly je poprvé také povoleno dotazovat se na stav očkování vašich zaměstnanců.

Co dalšího platí pro zaměstnavatele v rámci schématu 3G?

Zaměstnavatelé jsou odpovědní za kontrolu důkazů před vstupem na pracoviště. Společnosti by měly denně kontrolovat a dokumentovat pravidla 3G. Jakmile zaměstnavatel zkontroluje a doloží potvrzení o zotavení nebo očkování, mohou být příslušní zaměstnanci z denních kontrol vyloučeni. Zaměstnavatelé by také měli nabízet bezplatné testy alespoň dvakrát týdně.

Podnikatelské asociace vidí velké úsilí pro firmy. „Nový testovací režim staví naše společnosti před velké výzvy,“ říká Steffen Kampeter ze sdružení zaměstnavatelů BDA. Předpisy o prokazování stavu vytvořily právní jistotu. Předpokládaná možnost ukládání dat omezuje byrokracii.Co se stane, když zaměstnanci nebudou na pracovišti dodržovat pravidla 3G?

V případě porušení nesou zaměstnanci důsledky. Neočkovaní zaměstnanci, kteří nepřinesou platné důkazy a odmítnou se podrobit testu, nemají povolen vstup do areálu společnosti. “Zaměstnavatel tedy v tomto případě nemusí vyplácet žádnou odměnu, protože zaměstnanec nemůže vykonávat žádnou práci,” říká právník práce Gunnar Roloff.

Předseda zaměstnavatelského svazu Gesamtmetall Stefan Wolf televiznímu vysílání Bild Live řekl, že pokud to zaměstnanec delší dobu odmítne, nemůže naplnit smluvní pracovní podmínky. “Pak může zaměstnavatel ukončit smlouvu bez výpovědní doby.”

Jaká je kritika nových předpisů?

„Specifikace mohly být jasnější,“ říká Stefan Brink, pověřenec pro ochranu dat Bádenska-Württemberska. Je zde velký prostor – například zda musí zaměstnavatelé denně kontrolovat všechny zaměstnance nebo zda stačí namátkové kontroly. Není také jasné, zda jsou dostatečné vizuální kontroly, vytvářejí se seznamy nebo je nutné srovnání s občanským průkazem. “Nejasnost jde na vrub zaměstnanců,” kritizoval Brink. Čistá implementace do středy by nedávala smysl.

Zaměstnavatelé si také stěžují na termíny zavedení, a to zejména v odvětvích, ve kterých bude realizace pravděpodobně obtížná, jako je stavebnictví nebo úklid budov. „Rozsáhlé kontroly, například u pracovníků na směny ve výrobě, je obtížné realizovat během několika dnů,“ říká Kai Beckmann, prezident Spolkového svazu zaměstnavatelů chemikálií. “Chceme také předcházet dopravním zácpám u bran továren, které by mohly vést k infekcím. Zároveň musí být směny ve výrobě plně obsazeny.” Mluví o „šílené složitosti“.


(Visited 125 times, 1 visits today)

Fotograf, autor, administrátor a vlastník domény realitadne.cz Spolupracovník Raptor-TV.cz a Hej, Občané z.s. Profil na Facebooku www.michalhurby.eu Fotogalerie na Flickr | email:webmaster@michalhruby.eu