NĚMECKÝ ÚSTAVNÍ SOUD PROZATÍM ZASTAVIL FOND OBNOVY EVROPSKÉ UNIE

Soudci rozhodli, že schvalovací zákon systému financování EU, nelze vypracovat. Proti fondu byla dříve podána ústavní stížnost.

Spolkový ústavní soud nařídil, že spolkový prezident nemůže do roku 2027 vydat německý zákon o schválení systému financování EU. Soud v Karlsruhe usnesení oznámil minulý pátek.

Důvodem je ústavní stížnost spojená s naléhavým návrhem proti Koronafondu ve výši 750 miliard eur, který krátce předtím předložila aliance kolem bývalého šéfa AfD Bernda Luckeho. Dočasné zastavení platí, dokud nebude rozhodnuto o nouzové žádosti. (2 BvR 547/21)

Spolková rada schválila zákon až ráno poté, co jej ve čtvrtek schválil Spolkový sněm. Těch 750 miliard eur má sloužit hospodářskému rozvoji v EU v době po pandemii. Část peněz je k dispozici jako granty a část jako půjčka. Za tímto účelem se dluhy přijímají společně.

Navrhovatelé jsou toho názoru, že společné zadlužení není přípustné. Německo tak podstupuje nevyčíslitelná finanční rizika. Za ústavní stížností stojí 2281 občanů, jak uvedl spolek „Bündnis Bürgerwille“ na svém webu.

Evropská komise může začít přijímat půjčky a splácet je až poté, co toto rozhodnutí ratifikuje všech 27 zemí EU. Do konce roku 2027 by měla mít Evropská Unie k dispozici celkem přibližně 1,8 bilionu eur.

Spolkový ministr financí Olaf Scholz (SPD) již dříve uvedl, že je přesvědčen, že ratifikaci lze dokončit včas, a to i přes ohlášené ústavní stížnosti. „Je zřejmé, že financování regulované v rámci řešení vlastních zdrojů je založeno na stabilním ústavním a evropském právním základu.“

Jak uvádí sama Evropská komise, většina peněz z tohoto rozpočtu má jít na ochranu klimatu a digitalizaci.

Jedná se též o největší stimulační balíček všech dob. Dlouhodobý rozpočet EU, který je doprovázen nástrojem dočasného rozvoje „NextGenerationEU“, je největším balíčkem hospodářských stimulů, jaký kdy byl z rozpočtu EU financován. Na oživení Evropy po Coroně je k dispozici celkem 1,8 bilionu EUR. Má se stát zelenější, digitálně orientovanější a odolnější vůči krizi.

Podle Evropské komise díky své větší flexibilitě může nový dlohodobý rozpočet lépe reagovat na nepředvídané potřeby. Spravuje tedy nejen dnešní situaci, ale také nejistoty zítřka. Poslední krok k přijetí dalšího dlouhodobého rozpočtu EU byl učiněn 17. prosince 2020. Samozřejmě se v tomto rozpočtu nezapomíná ani na genderovou rozmanitost, do které se mají lít peníze.Zde jsou hlavní body, kde se bude z této gigantické půjčky profitovat:

  • Výzkum a inovace v rámci programu „Horizont Evropa“, spravedlivé změny klimatu a spravedlivá digitalizace prostřednictvím Fondu pro spravedlivý přechod a programu „Digitální Evropa“
  • Prevence, rozvoj a odolnost vůči krizím prostřednictvím nástroje pro rozvoj a odolnost, rescEU a nového zdravotního programu EU4Health – zde se počítá zejména s investicemi do vakcín

Balíček opatření se navíc zaměřuje na:

  • modernizace tradičních politik, jako je politika soudržnosti a společná zemědělská politika, s cílem co nejvíce podpořit priority EU – zde se jedná o drastické snížení produkce masa a posílení politických neziskových organizací
  • ochrana klimatu, na kterou je vyčleněno 30% finančních prostředků EU, více než kdy dříve, v rozpočtu EU
  • – zde je myšleno zejména na Green Deal
  • ochrana biologické rozmanitosti a rovnost pohlaví – opět se budou lít peníze zejména do LGBT, feministických, genderových, multikulturních a podobných politických neziskových organizací

(Visited 549 times, 1 visits today)

Redaktor webu realitadne.cz, občanský aktivista žijící v Berlíně autor a překladatel ze zahraničních, zejména Německých médií zakladatel facebookové skupiny  STOP ilegální migraci Místopředseda spolku Tradiční rodina z.s. Email: zdenek.chytra@realitadne.eu  Profil na facebooku

more recommended stories