PANDEMICKÉ PODVODY, KTERÉ VEDLY K NAPROSTO ZBYTEČNÝM OMEZENÍM PRÁV A SVOBOD OBČANŮ

Od vypuknutí „pandemie“ jsme se setkávali nejen s chybnými kroky vlád, ale také s cílenými podvody, na kterých si zájmové skupiny z různých oblastí přišly k obrovským finančním ziskům. Tyto zisky byly vykoupeny základními právy a svobodami občanů v takové míře, která od Druhé světové války nemá obdoby. Začalo to nákupem FFP2 a N95 respirátorů, které německý Robert-Koch-Institut po více jak roce vyhodnotil jako nevhodnou ochranu proti pandemii, pokračovalo to vyhlášením lockdownů, které byly zavedeny v době, kdy byla „pandemie“ již za svým zlomem a na ústupu. Hororové scénáře o desetitisících mrtvých a přeplněných jednotkách intenzivní péče se také nepotvrdily, a to ani v první, ani v druhé a v Německu ani v třetí takzvané pandemické vlně. Naopak vyšel najevo obrovský podvod s falešně uváděnými počty postelí na jednotkách intenzivní péče, díky kterému si mnoho nemocnic – a zejména těch zadlužených a krachujících – zahojilo svojí finanční situaci. Velká lež byla také informace, že kvůli vysokému počtu mrtvých lidí na Kovid-19 nestíhají česká a německá krematoria zpopelňovat zemřelé.


Proč vlastně krematoria v České republice a v Německu čelila vysokému nárůstu počtu nebožtíků?

Odpověď je velmi jednoduchá. Když se na novinkách.cz 6. ledna objevila zpráva nesoucí titulek „Krematoria nestíhají, mrtví se budou převážet“, kdy český ministr vnitra Jan Hamáček oznámil, že se budou muset převážet těla z Moravskoslezského kraje do Hustopečí, tak zde sehrálo hlavní roli Polsko. To totiž mělo díky tvrdému lockdownu uzavřené hranice s okolními státy a samozřejmě i s Německem, které své zesnulé občany nechává ve velké míře zpopelňovat právě v Polsku a také v České republice. A protože se Polsko uzavřelo a Němci tak nemohli své nebožtíky do Polska vozit, čelila Česká republika náporu právě z Německa a došlo tak k přetížení nejen českých, ale i německých krematorií. V přeplněnosti krematorií na české a německé straně Koronavirus nesehrál hlavní roli, tu sehrály politická rozhodnutí a lockdowny.


Stamiliony FFP2 respirátorů, které jsou úplně k ničemu – vlády jimi přesto i nadále terorizují vlastní občany

Největší radost z pandemie a politických rozhodnutích evropských vládních činitelů má samozřejmě Čína. Ta na hlouposti a tuposti evropských politiků vydělala obrovské miliardy a má ještě důvod k smíchu. Byla to velká mediální událost, když 20. března minulého roku dorazily do České republiky první várky zdravotnického materiálu z Číny. Přílet čínského letadla s 1,1 milionem respirátorů na ruzyňském letiště v Praze tehdy sledovali spolu s předsedou vlády Andrejem Babišem také 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Ve stejnou dobu si německé ministerstvo zdravotnictví pod vedením Jense Spahna též objednává stamiliony kusů FFP2 respirátorů, narozdíl od české vlády ale německé ministerstvo zadalo nákup soukromým německým firmám. Ty nakoupily FFP2 respirátory taktéž od čínských výrobců. Německé ministerstvo zdravotnictví ale odmítlo většinu těchto repirátorů přijmout a zaplatit, což vedlo dodavatele k podání žalob na německé ministerstvo zdravotnictví, o čemž 25. září 2020 informovala německá veřejnoprávní televize ZDF.

Aby se německá vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví, vyhnulo těmto žalobám, rozhodla Spolková vláda v čele s německou kancléřkou Angelou Merkelovou v průběhu ledna 2021 o celoplošné povinnosti užívání FFP2 respirátorů. V České republice je tato povinnost taktéž zavedena, opět přesně podle kroků německé spolkové vlády.

Povinnost, která je naprosto zbytečná a v rámci utlumení pandemie nemá vůbec žádný účinek, jak uvedl v dopise 10. června 2021 směrovanému německému ministrovi zdravotnictví šéf Institutu Roberta Kocha (RKI) prof. Lothar Wieler. Toho institutu, kterého ráda zmiňuje i veřejnoprávní Česká televize. Podle současných odborných hodnocení nemá nošení FFP2 repirátorů laiky (např. při nakupování, ve veřejné dopravě) větší účinek na zvládnutí pandemie COVID-19 než nošení lékařské ochrany úst a nosu („ OP-Maska “)“, píše Wieler 10. června. FFP2 repirátory „často nejsou správně nošeny a ztrácejí tak další ochranný účinek hledaný v profesionální oblasti“. Každodenní užívaní FFP2 respirátorů Robert-Koch-Institut nedoporučoval již od začátku zavedení povinnosti jejich užívání, protože před užíváním FFP2 respirátoru musí být předem každému nabídnuta lékařská prohlídka, aby se vyloučila rizika, která mohou nastat v důsledku zvýšeného odporu dýchání. Jednoduše řečeno, u některých osob může dojít ke komplikacím v souvislosti s těžkým dýcháním a nedostatečného přísunu vzduchu. To ale vládní politiky vůbec nezajímá.

  1. března 2021 potom přinášejí německé mainstreamové deníky jako Focus online nebo Die WELT další skandální zprávu týkající se právě těchto FFP2 respirátorů. Jak tehdy uvedl deník „Die Welt“, během inspekcí provedených společností Dekra propadlo z testovaných 27 respirátorů alarmujících 13 druhů FFP2 respirátorů. Podle spolkového ministra zdravotnictví Jense Spahna bylo výrobci těchto respirátorů vydáno přibližně 8,5 milionu kusů, například na školách.

Všechny respirátory byly předem otestovány podle evropské normy EN149. Tato zkouška však nikdy nebyla vyvinuta pro testování na aerosoly, ale pro respirátory bezpečnosti práce, například pro stavební dělníky. Miliony kusů FFP2 respirátorů tedy nechrání před jemnými aerosoly, a to navzdory normě Euro.

https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/verbraucher-werden-getaeuscht-trotz-euronorm-149-millionen-ffp2-masken-schuetzen-nicht-gegen-feine-aerosole_id_13055815.html

https://www.welt.de/wirtschaft/plus227741251/Corona-Jede-dritte-FFP2-Maske-schuetzt-laut-Experten-nur-unzureichend.html

Přesto jsou do dnes FFP2 respirátory, respektive jejich užívání, vyžadovány jak v Německu, tak v České republice. Byznys je hold byznys a vládní garnitury přeci žádnou chybu nepřiznají – naopak raději budou vlastní občany raději těmito zbytečnými a nefunkčními respirátory šikanovat i nadále.


Lockdowny, které byly zavedeny zcela zbytečně a minuly se jakémukoliv pozitivnímu účinku

Nejstrašnější, nejbrutálnější a nejdrastičtější opatření, která zasáhla do základních práv a svod občanů do takové míry, která nemá od dob Druhé světové války obdoby, byly lockdowny, které se zaváděly za nouzových stavů – a to jak v České republice, tak v Německu. Vlády si pomocí změn v Zákoně o ochraně veřejného zdraví v České republice a Zákoně o ochraně před infekcemi v Německu zajistily zavedení těchto drakonických opatření. Německý mainstremový deník BILD 8. června 2021 zveřejňuje zprávu, ve které uvádí, že lockdowny neměly téměř žádný účinek na zmírnění pandemie a odvolávají se na závěry studie Mnichovské univerzity, čímž si BILD proti sobě poštvává vládu Angely Merkelový.

Statistici z Univerzity Ludwiga Maximiliána v Mnichově zkoumali, zda opatření přijatá spolkovou vládou pomohla prolomit koronové vlny. Za tímto účelem vědci zkoumali vývoj hodnoty R, která indikuje dynamiku procesu infekce a je spolehlivější než 7denní výskyt. A výsledek? Mezi lockdowny a šířením infekce podle studie neexistuje žádné přímé spojení! Studie konkrétně říká: „S hodnotami R denně stanovenými Institutem Roberta Kocha neexistuje přímá souvislost s opatřeními přijatými od září – ani s takzvaným lehým lockdownem z 2. listopadu a zpřísněním 16. prosince, 2020. A už vůbec ne se „Spolkovou nouzovou brzdou“, o které bylo rozhodnuto na konci dubna 2021.“ Závěr tedy zní jasně: čísla počtu nakažených by klesala i bez lockdownu. Mimo to hodnota R klesla ještě předtím, než byla projednána „Spolková nouzová brzda“ a s ní spojené zavedení lockdownu.

Podle statistiků hodnota R, tj. dynamika infekce, klesla již před „Lockdownem light“ 2. listopadu 2020, před zpřísněním lockdownu 16. prosince 2020 a dokonce i před zavedením takzvané „Spolkové nouzové brzdy“ z dubna 2021, vydané kancléřkou Angelou Merkelovou (66, CDU).

Je tedy více než zřejmé, že politická rozhodnutí zavést lockdowny byla nejen fatálně špatná, ale sloužila ke všem možným jiným účelům, jen ne k ochraně zdraví občanů. Zkrachovalé firmy, raketový nástup státního dluhu, občané potýkající se s psychickými potížemi, odnětí základních práv a svobod občanům jsou jen některé důsledky lockdownů, které byly naprosto zbytečné. Na druhou stranu se mohou radovat nový multimilionáři, kteří na tomto nuceném neštěstí většiny obyvatelstva za podpory vlád vydělali obrovské zisky.


Podvod s počty postelí na jednotkách intenzivní péče byl jeden z argumentů pro zavedení lockdownů

Mnozí si jistě pamatují na hororové scénaře, která se valila z médií a úst politiků na podzim, v zimě a na jaře, jenž předpovídala desetitisíce mrtvých a přeplněné jednotky intenzivní péče v nemocnicích. Německý deník BILD vůbec jako první odkryl jeden z největších podvodů koronavirové krize, a to podvodu s falešnými počty kovidových postelí na jednotkách intenzivní péče v německých nemocnicích. Článek vyšel 20. června 2021 a BILD se tak dostal do otevřené „války“ se spolkovou vládou.

V Německu byl použit jako základ pro omezení, lockdowny a takzvanou spolkovou záchrannou brzdu počet obsazených lůžek na jednotkách intenzivní péče. Tehdy se tvrdilo, že jednotky intenzivní péče se masivně zaplní. Musela proto být přijata radikální opatření. Ukázalo se, že čísla obsazenosti byla naprosto špatná. Manažeři klinik záměrně hlásili podstatně méně volných lůžek na jednotkách intenzivní péče, než byla skutečnost, aby získali více peněz od státu.

Jedná se o podvod, který nemá v Německu za poslední dobu obdoby. Obzvláště výbušná je potom skutečnost, že vláda německé kancléřky Angely Merkelové a německé ministerstvo zdravotnictví věděli od ministra zdravotnictví Jensa Spahna již od ledna, že počty hlášených lůžek intenzivní péče nejsou správné. Na základě těchto falešných čísel byla zavedena nejdrastičtější omezení občanských svobod v Německu po válce, jenž byla implementována ve formě celospolkového lockdownu. A to i přesto, že věděli o chybných počtech obsazenosti lůžek na jednotkách intenzivní péče a že tyto počty jsou naprosto chybné.

Aby došlo k ještě většímu zintenzivnění pocitu nebezpečí ve společnosti a ke strachu obyvatelstva, jak německá, tak česká vláda rozhodly o vybudování záložních nemocnic na Výstavištích – v České republice na brněnském výstavišti, v Německu potom na výstavišti v Berlíně. Obě záložní nemocnice zůstaly nevyužité.
Do podvodu se záměrně uváděnými počty kovidových postelí na jednotkách intezivní péče se pustil i další mainstreamový deník Stern

Německý deník Stern pod titulkem “Podvod s lůžky intenzivní péče je uloupení svobody” přímo uvedl:

Počet obsazených lůžek intenzivní péče byl základem spolkové nouzové brzdy a lockdownu. Říkalo se, že jednotky intenzivní péče se rychle zaplňovaly, takže nyní je třeba přijmout radikální opatření. Nyní se ukázalo, že čísla byla chybná. Jedná se o zbavení svobody, říká redaktor Sternu Frank Schmiechen.

Ministerstvo zdravotnictví v Berlíně od ledna ví, že počty hlášených lůžek intenzivní péče jsou chybné. RKI již v lednu letošního roku spustila poplach a informovala o něm, vysvětluje ve své zprávě Spolkový kontrolní úřad. A RKI rovněž uvedla: Intenzivní obsazenost „již není vhodná pro hodnocení situace“.

Na základě těchto falešných čísel byla nicméně rozhodnuta a prosazována nejdramatičtější omezení občanských svobod v Německu od dob po druhé světové válce. I když bylo jasné, že čísla nejsou spolehlivá. U občanů došlo doslovně k odnětí svobody státem.

Takzvaná spolková nouzová brzda měla chránit jednotky intenzivní péče před přetížením. Například pomocí zákazů vycházení. Školy zůstaly zavřené. Nouzové operace a zpěv byly v jeslích stále zakázány. Obchody a restaurace zůstaly zavřené a pokračovaly v jejich úpadku.

Denní poplašné zprávy pocházely z takzvaného Divi Register. Uváděly, že stojíme před katastrofou s přeplněností lůžek na jednotkách intenzivní péče. Ale kromě této emocionality měla politika zjevně jen nesprávná čísla jako základ pro historická rozhodnutí.

Němci prokázali, že za zvláštních podmínek jsou připraveni dramaticky snížit jejich životní normy a dodržovat tvrdá opatření. Pokud budou opatření, jako je zákaz vycházení a zavření obchodů přijata na základě nesprávného počtu obsazenosti lůžek a odpovědná ministerstva to vědí, pak jde o státní zbavení svobody občanů.

Spahn, Wieler a Merkelová to musí vysvětlit. Ministr zdravotnictví Jens Spahn nám musí vysvětlit, proč nereagoval na jasné indikace RKI – Robert Koch institutu – a nadále operoval s nesprávnými čísly. Šéf RKI Lothar Wieler nám musí vysvětlit, proč ve svých četných televizních vystoupeních neřekl ani slovo o svých zjištěních o obtížné datové situaci v medicíně intenzivní péče. Angela Merkelová musí vysvětlit, proč i nadále upozorňovala na úzká místa ve zdravotním systému navzdory nepřesné situaci v datech a nakonec zavedla dramatická opatření, která s největší pravděpodobností vůbec nebyla nutná.

Mnoho médií převzalo politická nouzová hlášení a čísla, která měsíce nebyla kontrolovaná. Kritici a pochybovači byli odstaveni na stranu. Ale nyní je to už jasné: některé nemocnice hlásily méně lůžek intenzivní péče, než bylo ve skutečnosti k dispozici. Je možné, že byla zmapována úzká místa kapacity „která v tomto rozsahu neexistovala“. Pokud je to pravda, pak jde o podvod proti německým občanům. Odpovědní politici musí převzít odpovědnost – a odstoupit. Rychle.

Samozřejmě, že do dnešního dne ani jeden z politiků jakoukoliv zodpovědnost nepřevzal. Politici k tomuto i dalším skandálům urputně mlčí a média, zejména potom Springer-Media, která se do politiky Angely Merkelové velmi ostře pouštějí, se snaží zastrašovat a umlčet.


Žádný skandál kancléřku Merkelovou nezastavil, ve své politice strachu pokračuje i nadále

V úterý německá spolková vláda v čele s Angelou Merkelovou a premiéři zemských vlád odsouhlasily nová „protipandemická“ opatření. Byl prodloužen nouzový stav, aby si mohla vláda vydávat i nadále nařízení a omezení. Již minulý týden od spolkové vlády zaznělo že Německo je zasaženo 4. pandemickou vlnou a je nutné zabránit jejímu šíření na podzim. Nouzový korona-stav bude v Německu trvat i nadále. Povinné testování se zavede při výskytu 35 infikovaných osob a testy budou od 11 října zpoplatněny.

Stejně jako v České republice, i v Německu se v posledních týdnech a dnech diskutovalo zejména o zpoplatnění testů na Kovid. Nápad, který česká vláda převzela z Německa, se stal v Německu skutečností.

Pro mnoho Němců byl poslední pandemický vývoj velice nadějný: nízký 7denní výskyt (23,2), více než polovina populace je plně očkována (alespoň 62,5 procenta), nemocnice nejsou přetížené a ve srovnání s Evropskými státy se Německu daří dobře.

A přesto: Strach bude v Německu vládnout i nadále: Spolkově-zemský-okruh se od něj nevzdaluje. Po třech a půl hodinách Korona-jednání je nyní již jasné: Místo uvolnění a návratu do normálut budou zpřísněna pravidla, nouzový stav se prodlužuje, zavádí se povinné očkování a konec bezplatných testů!

Zemský šéf Bavorska Markus Söder (54, CSU) varuje před “pandemií neočkovaných”. Po jednání na tiskové konferenci řekl téměř apokalypticky: „Čtvrtá vlna přijde na podzim!“ Takzvaný „Den svobody“ podle britského modelu, ve kterém byla zrušena všechna koronaviroá opatření, odmítl: „„Den svobody“ vede k bezbrannosti. Pak již nemáme šanci reagovat (na eskalaci pandemie)“.

Kancléřka Angela Merkelová (67, CDU) po včerejší schůzce prohlásila: „Stále potřebujeme základní ochranná opatření pro celou populaci, zvláště v době, kdy je plně očkováno pouze 55,1 procenta populace“.

Po včerejším jednání spolkové vlády a zástupců zemských vlád je rozhodnuto! Toto jsou nová protipandemická pravidla:

Povinný test pro vnitřní prostory přijde v momentě, kdy číslo sedmidenního výskytu stoupne na 35. V platnost vstupuje „nejpozději od 23. srpna 2021 pro všechny lidi“, kteří nejsou podle usnesení summitu ani plně očkovaní, ani uzdravení.

Koronavirová nouzová situace („epidemická situace celonárodního rozsahu“) má být prodloužena po 30. září o tři měsíce. Spolkový sněm to musí ještě na svém zasedání 7. září odsouhlasit. Nouzový stav je právním základem pro zavedení koronavirových opatření (včetně požadavku na užívání roušek, uzavření obchodů, omezení kontaktů) v souladu se zákonem o ochraně před infekcemi – Infektionsschutzgesetz.

Bezplatné testy pro občany budou zrušeny od 11. října a již nebudou bezplatné.

Pro každodenní život neočkovaných to znamená: Všechny halové akce, stravování ve vnitřních prostorách, kina, fitness studia, služby jako jsou kadeřnictví a také nemocnice a pečovatelské domy, lze navštívit pouze s aktuálním negativním Korona testem – který si brzy budete muset zaplatit sami!

Nabídka bezplatných testů na koronu na pracovišti by měla ale zůstat.

Halové sporty a přenocování (při příjezdu a dvakrát týdně během pobytu) jsou pak možné pouze s testem! Výjimka pro KAŽDÉHO platí pro účast na bohoslužbách. Očkovaní a rekonvalescenti jsou však z této povinnosti osvobozeni. Lidé, kteří dosud nebyli očkováni (např. děti do 12 let, těhotné ženy) i nadále dostávají testy zdarma. Pro sport platí také následující: Na sportovních akcích je maximální počet diváků 50 procent maximální kapacity a maximálně 25 000 lidí. Tak tomu bylo již od července.

Nebyla shoda na systému včasného varování před koronou (semafor) ani na dalších parametrech (hospitalizace, míra očkování) pro 7denní incidenci pro hodnocení míry infekce. Söder vysvětlil důvod následovně: „Pokud bychom byli naprosto upřímní, tak správný koncept, jak to udělat, ve skutečnosti nebyl.“ Dokument však slibuje, že „vezme v úvahu“ nejen incidenci, ale také míru očkování, počet závažných onemocnění a zátěž zdravotního systému.

Německý mainstremový deník Die Welt přímo uvádí, že se odsouhlasilo povinné očkování.

Vládě německé kancléřky Angely Merkelové se totiž míra proočkování, počty závažných onemocnění nebo zátěž zdravotního systému – fakticky zaplněnost jednotek intenzivní péče – rozhodně pro její politická rozhodnutí nehodí. Na základě těchto údajů by totiž bylo pro německou kancléřku Merkelovou mnohem těžší obhajovat svá politická rozhodnutí, jakými jsou lockdowny, zákazy vycházení, povinnost testování a očkování a podobně. Proto hovoří vládní dokument o tom, že tyto aspekty pouze „vezme v úvahu“, jako hlavním měřítkem potom stále zůstavají již tak známé „počty nakažených“, které nemají absolutně žádnou vypovýdající hodnotu, jsou ale dobré ke strašení lidí a vyvolávání paniky ve společnosti.


Na základě těchto nových pravidel je možné předpokládat, jaká nová nařízení přijdou i do České republiky, jejíž vláda se vždy „inspiruje“ kroky vlády Angely Merkelové. Lockdowny již zavedeny podle vyjádření německé kancléřky nebudou, zato bude vyvýjen enormní tlak na očkování a budou i zpoplatněny PCR testy pro ty, kteří se nechat vakcinovat nechtějí. Srovnání událostí a údajů z obou zemí potom vydává zajímavé svěděctví. Narozdíl od Velké Británie, Dánska, Holandska nebo Švédska, které protipandemická omezení mírní nebo zcela ruší zůstávají Česká republika a Německo zeměmi, kde bude minimálně ještě jeden rok vládnout strach.(Visited 870 times, 1 visits today)

Redaktor webu realitadne.cz, občanský aktivista žijící v Berlíně autor a překladatel ze zahraničních, zejména Německých médií zakladatel facebookové skupiny  STOP ilegální migraci Místopředseda spolku Tradiční rodina z.s. Email: zdenek.chytra@realitadne.eu  Profil na facebooku