RAKOUSKÝ SOUD POTVRDIL, ŽE PCR TESTY NEJSOU VHODNÉ PRO DIAGNOSTIKU

„Ve jménu republiky“ byl dne 24. března vydán senzační rozsudek (pod číslem VGW-103/048/3227 / 2021-2), který doslovně udeřil vládě Sebastiana Kurze pěkně hlasitou facku. Soud na několika místech konstatuje, že test PCR není vhodný ke stanovení infekčnosti. Tento pravděpodobně věcně správný úsudek nepřímo popírá celou koronavirovou politiku v Rakousku, která je založena právě na výsledcích těchto PCR testů.

Vídeňský správní soud vyhověl stížnosti politické strany FPÖ týkající se zákazu jejího zasedání nahlášeného k 31. lednu ve Vídni. “Zákaz byl špatný,” uvádí se v rozsudku jménem republiky. V odůvodnění rozsudku soud na základě vědeckých studií uvedl, že důvody zákazu zasedání předloženého vídeňskou státní policií jsou zcela neopodstatněné. Soud souhlasí s tvrzeními ve stížnosti „ve všech bodech“ a jde dokonce nad rámec argumentů předložených samotnou FPÖ. Zejména jsou masivně zpochybňována kritéria a definice používané ke stanovení počtu nemocných lidí.

„PCR test není vhodný pro diagnostiku“

V rozsudku je výslovně zdůrazněno, že i podle Světové zdravotnické organizace (WHO) „PCR test není vhodný pro diagnostiku, a sám o sobě tedy neříká nic o nemoci nebo infekci člověka“. Rakouský ministr zdravotnictví však používá pro počty nemocných Kovidem-19 úplně jinou, mnohem širší definici případu, kterou nelze použít k odůvodnění zákazu schůzky, protože:

Pokud by měla Korona-komise vycházet z definice případu ministra zdravotnictví, a nikoli definice WHO; takže jakékoli stanovení čísel pro „nemocné / infikované“ je špatné.

Soud dospěl k závěru, že „informace“ od vídeňské městské zdravotnické služby, na nichž byl založen zákaz vídeňské státní policie, „neobsahovaly žádná platná a na důkazech založená prohlášení ani nálezy o epidemii“.

Soud doslova:

„Pokud předpokládáme definici ministra zdravotnictví, „definice případu Covid-19 “ ze dne 23. prosince 2020, potom je „potvrzený případ“:

1) je každá osoba, která má důkaz nukleové kyseliny specifické pro SARS-CoV-2 (test PCR , poznámka), bez ohledu na klinické projevy nebo

2) jakákoli osoba s prokázaným antigenem specifickým pro SARS-CoV, který splňuje klinická kritéria, nebo

3) jakákoli osoba s prokázaným specifickým antigenem SARS-CoV, která splňuje epidemiologická kritéria.

Žádný ze tří „potvrzených případů“ definovaných ministrem zdravotnictví tedy nesplňuje požadavky konceptu WHO „nemocná / infikovaná osoba“. WHO se odmítá spoléhat pouze na test PCR (potvrzený případ 1) (…) ”

Pokud by se mělo Rakousko řídit zásadami právního státu, musel by tento rozsudek vést k tomu, aby se vydalo stejnou cestou jako Švédsko nebo Florida. Všechna opatření by musela být okamžitě zrušena, celá spolková vláda by musela rezignovat a byla by právně stíhána za nesmyslné ničení živobytí bezpočtu lidí.


ČTĚTE TAKÉ:


Stejně důležitá textová pasáž v rozsudku ukazuje dimenze, v nichž politika, ale také mainstreamová média v uplynulém roce dezinformovala veřejnost:

Zdravotní služba města Vídně používá slova „počet případů“, „výsledky testů“, „události případů“ a „počet infekcí“. Tato záměna pojmů neodpovídá vědeckému posouzení epidemické situace. (…) Pro WHO je rozhodujícím faktorem počet infekcí / nemocných lidí, a ne ti, kteří byli testováni jako pozitivní nebo jiné „počty případů“.

Důvod rozsudku VGW-103/048/3227 / 2021-2, Správní soud Vídeň, 24. března 2021

Jako základ lékařské části odůvodnění rozsudku použil soud následující zásady:

Informační sdělení WHO pro uživatele IVD 2020/05, technologie nukleových kyselin testinq (NAT), které k detekci SARS-CoV-2 používají polymerázovou řetězovou reakci (PCR), 20. ledna 2021

Studie 2020 (Bullard, J., Dust, K., Funk, D., Strong, JE, Alexander, D., Garnett, L., & Poliquin, G. (2020). Predikce infekčního těžkého akutního respiračního syndromu koronaviru 2 z diagnostické vzorky. Clinical Infectious Diseases, 7j (10), 2663-2666.)

Dr. Cary Mullis (vynálezce testu PCR): „… že test PCR není vhodný pro diagnostiku, a proto sám o sobě neříká nic o nemoci nebo infekci člověka.“

Soud stanoví, že pouze lékař je oprávněn určit, zda je osoba nemocná nebo zdravá (2 odst. 2 Z 1 a 2 Medical Act 1998, BGBI. I. č. 169/1998 ve znění BGBI. I č. 31 / 2021), jak již rozhodl portugalský odvolací soud.

V rozsudku je také zmíněna extrémní náchylnost antigenových testů na chyby a je kritizováno, že rakouská Korona-komise se při současných analýzách spoléhala výhradně na tyto testy na antigeny. Tato malá informace je sama o sobě politickou bombou.

Zdroj: info-direkt.eu; tkp.at


(Visited 10 309 times, 1 visits today)

Redaktor webu realitadne.cz, občanský aktivista žijící v Berlíně autor a překladatel ze zahraničních, zejména Německých médií zakladatel facebookové skupiny  STOP ilegální migraci Místopředseda spolku Tradiční rodina z.s. Email: zdenek.chytra@realitadne.eu  Profil na facebooku