SÁNCHEZ VYZÝVÁ K NOVÉMU MEZINÁRODNÍMU ŘÁDU NA OCHRANU KLIMATU

Na světovém klimatickém setkání v Glasgow vyzval španělský premiér Pedro Sánchez k novému mezinárodnímu řádu k omezení globálního oteplování. “Vlády, veřejné správy, lidé, společnosti a finanční instituce se musí spojit jako nepostradatelní aktéři pro nezbytné změny,” řekl socialista v pondělí na COP26 v Glasgow.

Nejnaléhavějším cílem je snížení emisí a zintenzivnění společného úsilí k dosažení cíle omezit nárůst teploty na 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální érou. Lidstvo se musí spoléhat na obnovitelné energie, efektivní využívání energie, čisté dopravní prostředky, ochranu a obnovu ekosystémů a zlepšování měst.

Španělsko proto v posledních čtyřech letech snížilo výrobu elektřiny z uhlí o 90 procent. Stalo se tak v rámci sociálního dialogu, protože přechod k udržitelné společnosti musí být také sociálně spravedlivý. „Naše společnosti – a to je jedna z nejdůležitějších výzev – nesmí vnímat ekologické změny jako hrozbu, ale musí je vnímat jako obrovskou příležitost pro ekonomický růst,“ řekl Sánchez. Zároveň přislíbil více prostředků ze své země na mezinárodní ochranu klimatu.

Španělsko je považováno za zvláště ohrožené změnou klimatu. Hrozí prudší a častější bouře na pobřeží oteplujícího se Středozemního moře i delší sucha na již tak velmi suchém jihu země. Na druhou stranu má země velký potenciál pro větrnou a solární energii. Španělsko v současnosti vyrábí zhruba polovinu své elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jako je vítr, voda a slunce. Většina zbytku pochází z jaderných a plynových elektráren. Uhlí nyní tvoří pouze 1,5 procenta. Emise CO2 na hlavu ve Španělsku jsou 4,2 tuny na osobu a rok v průměru EU.


(Visited 53 times, 1 visits today)

Fotograf, autor, administrátor a vlastník domény realitadne.cz Spolupracovník Raptor-TV.cz a Hej, Občané z.s. Profil na Facebooku www.michalhurby.eu Fotogalerie na Flickr | email:webmaster@michalhruby.eu