STÁTY PRO DOSAŽENÍ KLIMATICKÉHO CÍLE MUSÍ SEDMKRÁT ZVÝŠIT SVÉ ÚSILÍ

foto: publicdomainpictures.net License: CC0 Public Domain

Současné klimatické plány snižují do roku 2030 emise skleníkových plynů pouze o 7,5 procenta. K dosažení cíle 1,5 stupně je zapotřebí 55 procent.

Podle zprávy OSN musí globální společenství sedmkrát zvýšit své úsilí o ochranu klimatu, aby dosáhlo cíle 1,5 stupně. Se současnými národními plány na ochranu klimatu lze do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů pouze o 7,5 procenta, uvádí zpráva, kterou v úterý zveřejnil Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Aby se globální oteplování pokud možno omezilo na 1,5 stupně, jak bylo dohodnuto v Pařížské klimatické dohodě, je nutné snížení o 55 procent.

I pro cíl 2 stupňů by bylo nutné snížení o 30 procent. “Abychom měli šanci omezit globální oteplování na 1,5 stupně, máme osm let na snížení emisí skleníkových plynů téměř na polovinu,” vysvětlila výkonná ředitelka Unepu Inger Andersenová.

Zpráva Unep každý rok určuje rozdíl mezi očekávanými emisemi a hodnotami, které jsou nezbytné k dosažení pařížských klimatických cílů. V Paříži v roce 2015 se mezinárodní společenství dohodlo na omezení globálního oteplování výrazně pod dva stupně, ale pokud možno na 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální érou


(Visited 29 times, 1 visits today)

Fotograf, autor, administrátor a vlastník domény realitadne.cz Spolupracovník Raptor-TV.cz a Hej, Občané z.s. Profil na Facebooku www.michalhurby.eu Fotogalerie na Flickr | email:webmaster@michalhruby.eu