STUDIE PROKAZUJE, ŽE POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK VYTVÁŘÍ NEBEZPEČNÉ MIKROBY. PRO PACIENTY S RAKOVINOU PŘÍMO SMRTELNÉ.

Nová studie ukazuje, že kultivace a akumulace mikrobů v obličeji může nevědomou aspirací infiltrovat plíce a způsobit zánětlivé reakce a také přispět ke špatné prognóze a progresi nádoru u pacientů s rakovinou plic.

Nos a ústa jsou navrženy tak, aby absorbovaly kyslík snadno a bez překážek. Kyslík prochází průdušnicí a rozděluje se do dvou průdušek. Odtamtud se kyslík dostane do alveol, což jsou malé vzduchové vaky pokryté krevními cévami. Tyto vzduchové vaky přenášejí kyslík přímo do srdce, odkud je distribuován po celém těle. Když člověk vydechne, proces se obrátí a plíce vydechují oxid uhličitý. Tento plynný oxid uhličitý je nosičem, pomocí kterého orgánové systémy odstraňují odpad z těla.

Pokud je tento proces blokován nebo omezen na delší dobu, plíce a srdce mají potíže s okyslyčováním zbytku těla. Dlouhodobé používání roušek také brání přirozené schopnosti těla detoxikovat odpadní materiály, vytváří kyselé prostředí a zatěžuje orgánové systémy v celém těle.

Studie publikovaná v časopise Cancer Discovery ukazuje, že rakovina plic postupuje, když jsou plíce nuceny vylučovat mikroby. Dlouhodobé používání roušek vytváří vlhké prostředí, které je pro mikroby živnou půdou. Toto toxické prostředí nejen nutí člověka zvracet svůj vlastní odpad, ale také zaplavuje plíce mikroby, které vytvářejí toxické prostředí, které živí rakovinu plic.


Čtěte také:

 


Vědci zjistili, že plíce nejsou jen sterilním prostředím. Když mikroby zaplaví plíce, mohou vyvolat imunitní odpověď. To vede k tvorbě zánětlivých proteinů, jako je cytokin IL-17. Mikroby, které jsou normálně v ústech, se mohou dostat do plic. „Vzhledem k známým účinkům IL-17 a zánětu na rakovinu plic jsme měli zájem zjistit, zda by akumulace orálních komenzálů v plicích mohla vyvolat zánět typu IL-17 a ovlivnit progresi a prognózu rakoviny plic,“ řekl Leopoldo Segal, ředitel programu plicního mikrobiomu a docent medicíny na lékařské fakultě Grossman School v New Yorku.

Roušky kultivují a obohacují mikroby, které napadají plíce a způsobují imunosupresi. Výzkumný tým použil klinické diagnostické bronchoskopie k analýze plicních mikrobiomů 83 neléčených dospělých pacientů s diagnostikovanou rakovinou plic. Identifikovali složení příslušného mikrobiálního prostředí a dokumentovali, které geny se tím exprimovaly. Zjistili, že plicní tkáň pacientů s pokročilým karcinomem plic (stadia 3b-4) byla více obohacena mikroby než plicní tkáň pacientů s časným stadiem onemocnění.

Tato vyšší koncentrace orálních bakterií v plicích byla také spojena s nižší pravděpodobností přežití bez ohledu na stádium nádorů. Nejvíce škodlivé bakteriální kolonie byly bakterie Veillonella, Prevotella a Streptococcus, které se snadněji vyvíjejí na rouškách.

Závěrem studie je fakt, že dlouhodobé nošení roušek nejenže zatěžuje srdce a plíce, ale také kultivuje mikrobiální prostředí, které s větší pravděpodobností infiltruje plíce a vytvoří rakovinové prostředí.


(Visited 7 560 times, 4 visits today)

Redaktor webu realitadne.cz, občanský aktivista žijící v Berlíně autor a překladatel ze zahraničních, zejména Německých médií zakladatel facebookové skupiny  STOP ilegální migraci Místopředseda spolku Tradiční rodina z.s. Email: zdenek.chytra@realitadne.eu  Profil na facebooku