V SEVERNÍM PORÝNÍ-VESTFÁLSKU ZEMŘELO KRÁTCE PO NAČKOVÁNÍ 23 OSOB

V německém Severním Porýní-Vestfálsku zemřela 89letá žena krátce po očkování koronavirovou vakcínou. Také další pečovatelské domy hlásí pozitivní testy na koronavirus u lidí, kteří již byli očkováni. Německá mainstreamová média vyzývají občany, aby se těmito událostmi neznepokojovali, protože lidé nezemřeli na vakcínu, ale na jiná onemocnění. Je až groteskní, že tento argument je politicky a mediálně nepřípustný u pozitivně testovaných lidí na Koronavirus. Jednoduše shrnuto: všichni umírají na Koronavirus bez ohledu na další nemoci, které se u nich vyskytují, ale nikdo neumírá na vakcínu, protože všichni umírají na jiné nemoci.

Institut Paula Ehrlicha (PEI), který je odpovědný za bezpečnost vakcín v Německu, dosud prozkoumal deset úmrtí u lidí, kteří byli krátce před tím očkováni na Kovid-19. Posledním případem je 89letá žena z domova důchodců v dolnosaské komunitě Weyhe poblíž Brém, která zemřela těsně po očkování novou vakcínou od farmaceutického tandemu Biontech / Pfizer.

Úřady a vědci podle deníku FOCUS tyto incidenty velmi pečlivě monitorují a vyšetřují – zejména proto, že nyní schválené koronavirové vakcíny jsou založeny na nové technologii mRNA. Podle Institutu Paula Ehrlicha je však souvislost mezi úmrtím a očkováním nepravděpodobná. „Na základě údajů, které máme, předpokládáme, že pacienti zemřeli na své základní onemocnění, a to ve shodě časových souvislostí s očkováním,“ vysvětluje Brigitte Keller-Stanislawski, vedoucí oddělení odpovědného za bezpečnost léčiv a léčivých přípravků.

Očkovaní lidé trpěli mnoha jinými chorobami – média, politici a státní instituce považují vakcíny pomalu za svátost


Čtěte také:


Z důvodů ochrany osobních údajů nemohla Keller-Stanislawski říci nic o jednotlivých případech, nicméně uvedla, že zemřelí byli velmi vážně nemocní pacienti s mnoha jinými chorobami. Někteří byli léčeni paliativně. V jednotlivých případech to neznamená, že úmrtí nebudou méně tragická a nešťastná – ale v žádném případě nejsou použitelná jako argument, že vakcíny jsou nebezpečné nebo dokonce nebezpečné, jak si můžete přečíst na některých blogech a telegramových kanálech.

Tvrzení, že šest lidí zemřelo na očkování sérem Biontech v rámci testování očkování, které jsou nyní dokončeny, je také nesprávné. Je pravda, že šest z 43 448 testovaných subjektů zemřelo ve studovaném období od konce dubna do poloviny listopadu – ale ne na samotné očkování.

„Všechna úmrtí představují události, které se vyskytují v podobné míře u obecné populace věkových skupin, v nichž k nim došlo,“ píše agentura FDA, agentura odpovědná za americké schválení preparátů. Evropský schvalovací orgán EMA také nevidí „žádnou souvislost“ mezi případy a vakcinační studií: „Pravděpodobnější příčinou úmrtí byly pravděpodobně předchozí nemoci.“

A zde jsme opět u oné zásadní otázky: zemřelí lidé s dalšími nemocemi zemřeli pouze na Koronavirus, ovšem co se týče vakcíny, tak zde všichni lidé zemřeli na jiná onemocnění, umrtí na vakcínu jsou vyloučena. Německý FOCUS k tomu nadále dodává: Účastníci studií očkování zemřeli na věkově typické nemoci, nikoli na očkování

Čtyři z mrtvých ve studii pocházeli ze srovnávací skupiny, ve které účastníci nedostali vůbec žádnou vakcínu, ale placebo. Například zemřeli na věkem typické nemoci, jako je infarkt nebo mrtvice. Jeden ze dvou mrtvých z testované skupiny, kteří dostali vakcínu, utrpěl infarkt asi dva měsíce po druhém vpíchnutí. Druhý testovaný subjekt měl různé předchozí nemoci.


Čtěte také:


Předseda Institutu Roberta Kocha Lothar Wieler již před schválením přípravku od Biontechu ze strany EU poukázal na to, že kvůli statistické pravděpodobnosti „lidé zemřou v časové souvislosti s očkováním“, například proto, že nejprve jsou očkováni staří lidé, kteří by kvůli svému věku měli obecně vyšší riziko úmrtí. Přibližně 960 000 lidí v Německu podstoupilo dosud alespoň první očkování.

Několik z klientů dvou pečovatelských domů v Bavorsku i několika zařízení v Severním Porýní-Vestfálsku bylo koronavirem nakaženo krátce po prvním očkování. Tyto případy vzbuzují nedůvěru k očkovacím vakcínám a to zejména na internetu. Podle FOCUSu jsou zneužívány konspiračními teoretiky jako argument, že vakcíny jsou neúčinné a že očkování je proto zbytečné.

Jak dále FOCUS uvádí, je to prý nesmysl. Protože skutečnost, že lidé mohou být nakaženi i krátce po naočkování, není ani překvapivá, ani nová. Na základě údajů ze studií na to úřady a výrobci vakcín již několikrát upozornili. Obvykle trvá asi deset dní, než tělo reaguje na částice mRNA injikované očkováním a vytvoří první protilátky proti viru Sars-CoV-2. Většina očkovaných osob již má částečnou imunitu.

Úplnou ochranu přináší až druhá dávka očkování, a to po sedmi dnech po aplikování. Teprve poté jsou očkovaní lidé považováni za imunní a je u nich vysoká pravděpodobnost ochrany před závažnými příznaky Covid 19. V žádném z uvedených případů neuplynulo toto období od doby očkování. Vzhledem k aktuálně vysokému výskytu v Německu nejsou tedy infekce v domovech pro seniory překvapivé. O tom, zda a do jaké míry první dávka vakcíny může u lidí z ohrožených skupin a zejména u těch, kteří trpí dalšími nemocemi negativně působit se ani FOCUS, ani úřady a ani zmíněné instituce nevyjádřily. FOCUS přesto opatrně přiznává, že dlouhodobé nežádoucí účinky nelze stoprocentně vyloučit.

Uvádí, že jednotlivé případy související s očkováním proti Koroně v budoucnu nebudou možné. Ty dosud známé jsou však velmi snadno vědecky vysvětlitelné a není důvod revidovat hodnocení dosavadních odborníků. Experti si myslí, že vakcíny jsou pro masy lidí velmi bezpečné.

Dlouhodobé nežádoucí účinky nelze vyloučit kvůli dřívější krátké testovací fázi. Riziko toho je však nízké, hlavně proto, že k vážnému poškození v souvislosti s vakcínou obvykle dochází velmi rychle, jak vysvětluje odborník na vakcíny Florian Krammer z newyorské nemocnice Mount Sinai: „Nemluvíme asi 15 let po očkování, mluvíme o dnech až měsících „U subjektů velkých vakcinačních studií kritická doba již uplynula.

Zdroj: Focus.de


(Visited 2 473 times, 1 visits today)

Fotograf, autor, administrátor a vlastník domény realitadne.cz Spolupracovník Raptor-TV.cz a Hej, Občané z.s. Profil na Facebooku www.michalhurby.eu Fotogalerie na Flickr | email:webmaster@michalhruby.eu

more recommended stories